ומעתה יקרא שם הרבנים בישראל ״חזרנים״

כי הם רק משננים את הכתוב

כי זה מזכיר חיה דומה להם בהתנהגותה

כי הם עובדים בשבת כמו חזנים

כי הם מחזירים את העם לעבר הרחוק והישן

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *