הוכחה

…הטענות שלי באתר ובספר מקבלות חיזוק עצום מהפרופ הדתי ה

אני ממליץ לכל אדם לשמוע את דבריו, פשוט מדהים

הקישו על הקישור ותשמעו ותראו אותו במקור

האומר שהרבנים דובריו של האל פשוט משקר

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *